UNISTAV NB s.r.o.

Stavebná práce s dlhoročnou tradíciou.

Stavby na kľúč

Dlhoročné skúsenosti so stavbami domov, polyfunkčných objektov a bytových domov.

Rekonštrukcie historických budov

Spoľahlivosť a kvalita rekonštrukčných prác je základom úspechu prestavby.

Zateplovanie domov a bytových domov

Poradenstvo v oblasti zateplenia.

Prípravné práce pre stavby

Okrem stavebných prác zabezpečujeme aj pozemné a inžinierske stavby a všetky prípravné práce pre stavby.

Sme držiteľmi certifikátov ISO

Certifikovaná kvalita odvedených prác.

Dlhoročné skúsenosti

Stabilná stavebná spoločnosť s 15 ročnou históriou.

Poradenstvo v oblasti zateplenia

Hovoria za nás naše bohaté referencie.
 • Stavebná práce s dlhoročnou tradíciou.
 • Dlhoročné skúsenosti so stavbami domov, polyfunkčných objektov a bytových domov.
 • Spoľahlivosť a kvalita rekonštrukčných prác je základom úspechu prestavby.
 • Poradenstvo v oblasti zateplenia.
 • Okrem stavebných prác zabezpečujeme aj pozemné a inžinierske stavby a všetky prípravné práce pre stavby.
 • Certifikovaná kvalita odvedených prác.
 • Stabilná stavebná spoločnosť s 15 ročnou históriou.
 • Hovoria za nás naše bohaté referencie.

Politika spoločnosti

My, spoločnosť UNISTAV NB s.r.o. spolu s našimi zamestnancami sme sa rozhodli prijať nasledujúcu politiku:

Naša spoločnosť je zameraná na vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, komplexná rekonštrukcia a zatepľovanie bytových domov.

Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce pri súčasnom dodržiavaní platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Naše služby budeme realizovať na vysoko odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky.

S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu, environment a bezpečnosť.

V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

 

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:

 

 • Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém,  trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001,  ISO 14001 a ISO 45001.

 

 • Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov  tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a eliminovali sa prípadné nebezpečenstvá a znižovanie rizík BOZP,  životného prostredia a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami  štátnych orgánov a zainteresovaných strán.

 

 • Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.

 

 • Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s externými poskytovateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.

 

 • Znižovať riziko výskytu chorôb z povolania zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pri práci pravidelným školením BOZP a ich preskúšaním, používaním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.

 

 • Zabezpečovať ochranu a prevenciu znečisťovania životného prostredia, včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.

 

 • Zabezpečiť súlad s právnymi  a inými  požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

 

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001.

 

                                                                                                       Dátum: 20.02.2020


Schválili konatelia:
Peter Baranec
Bibiána Barancová

NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI